HARJUMAA  HALJASTUS

HALJASTUS • MURU • TEED • TIIGID • TERRASSID • PIIRDEAIAD • AIAEHITISED

KÕIK ÜHEST KOHAST

Haljastustööd

Haljastuse rajamine, muru rajamine, istutustööd, pinnasetööd, kaevetööd, tiikide rajamine jne.

Aiakujundus

Kujundusprojektid, eskiisjoonised, haljastusprojektid.

Muru rajamine

Rajame külvimuru, paigaldame siirdemuru, teostame mullatööd ja pinnase kaeve- ning planeerimistööd. Loe veel

Haljastuse rajamine

Teostame haljastuse rajamiseks vajalikke ettevalmistustöid, istutame taimmaterjali jne.

Kaeve- ja pinnasetööd

Teostame haljastuse rajamiseks vajalikke ettevalmistustöid, istutame taimmaterjali jne.

Kastmine, drenaaz

Kaastmissüsteemide paigaldamine, drenaazi rajamine, sadeveetorustiku ja sadeveemahutite paigaldus.

Haljastus-ehituslikud tööd

Rajame ja ehitame kõik elu- ja ärihoonete juurde kuuluva. Teed, platsid, piirdeaiad, terrassid, välitrassid jne.

Tänavakivi paigaldus

Teede ja platside ehitamine, sillutuskivi paigaldus, äärekivi paigaldus. Loe veel

Piirdeaia ehitus

Piirdeaedade ehitamine ja paigaldamine. Keevimoodulitest ja keevisvõrgust piirete rajamine. Puitlippidega piirdeaedade ehitamine. Loe veel

Terrasside ehitus

Terrasside ehitamine ja terrassilaua paigaldus. Terrassid immutatud-, kuumõlitatud- ja termotöödeldud terrassilauast. Samuti ka naturaalsest lehiselauast. Loe veel

Looduskivi paigaldus

Rajame looduskiviga viimistletud teed, platsid. Looduskivi paigaldus müüridele, treppidele jne. Loe veel

Tiikide rajamine

Rajame tiigid, veehoidlad, tuletõrje veevõtukohad, ojad, kaskaadid jne. Loe veel

Ehitustööd

Ehitustööd

Teostame abihoonete ja teiste kõikvõimalike hoonete ehitustöid. Vundamendist kuni lõppviimistluseni.

Abihooned

Saunamajade ehitamine, garaazide ehitamine, kuuride ja panipaikade ehitamine.

Väliköögid

Väliköökide ehitamine, grillnurkade rajamine.

Varikatused

Auto katusealuste, terrassi varikatuste, grillnurga katusealuse jne ehitustööd.

Betoonitööd

Teostame monoliitbetoonitöid. Vundamendid, konstruktsioonid, basseinid, tugimüürid, trepid jne.

HALJASTUS

Haljastus on üks vahelüli inimese ja looduse vahel, mis muudab meie elukeskkonna tervislikumaks ja atraktiivsemaks – haljastus on inimese poolt mõõdutundega kujundatud osa loodusest. Haljastuse, kui elukeskkonna kasutusmugavus ja ka hilisem hooldusmaht sõltuvad suurel määral otstarbekatest lahendustest aiaruumi kujunduses ning ehituslike kujunduselementide oskuslikust rajamisest, läbimõeldud taimevalikust ja korrapärasest hooldamisest. Lähtudes kaasaegsest ja eelkõige just säästlikust mõtteviisist, ehitatakse välistingimustes kauakestvad rajatised ja arhitektuursed elemendid võimalikult kvaliteetsest ning ilmastikukindlast ehitusmaterjalist.

Me väärtustame ümbritsevat keskkonda ning püüame järgida igale piirkonnale iseloomulikku maastikku ja siduda planeeritav haljastus ühtseks tervikuks hoonestusega.
Projekteeritava maa-ala mõõtmed, ilmakaared, pinnareljeef, mullastik, ehitusstiil ning iga aiaomaniku isikupära tingivad ka kujunduse mitmekesisuse. Nii ongi igal haljasalal lõpuks oma idee ja sisu, vaatamisväärtused, kordumatud taimekooslused, stiilsed aiarajatised ja ainulaadne kujunduse muster.

Otsite parimaid haljastus- ja ehitusteenuseid?  Olete õiges kohas!

Harjumaa Haljastus pakub professionaalsust maastikuprojektide loomisel ning ajale vastupidavate konstruktsioonide ehitamisel.

Helistage:  56 699 060

KIRJUTAGE:  info@haljastaja.ee