Muru rajamine

Muru rajamine aedade ja parkide haljastamisel on asendamatu. Ilus muru on nagu sametjas vaip, mis seob lihtsal ja loomulikul viisil kõiki erineva kujundusega aiaosi, jäädes ise edevamatele taimedele rahulikuks taustaks.

Muru rajamine ja siirdmuru paigaldamine

Tänavakivi paigaldus

Muru rajamine

 • Külvimuru
 • Tugevdatud muru
 • Niidumuru
 • Spordiväljakute muru
 • Green (griini) ja foregreen (eelgriini) muru
 • Mängualade ja mänguväljakute muru
 • Murukatused
 • Siirdmuru e. muruvaiba paigaldus
 • Murukivi paigaldus
 • Murukärje paigaldamine
 • Geokärje paigaldamine
 • Pinnakattetaimede istutamine
 • Kastmissüsteemide paigaldamine

Väike valik meie teostatud projektidest

Enamik aiaomanikke soovib endale nägusat ning käimisele vastupidavat muruvaipa, seetõttu on muru üks populaarsemaid kujunduselemente meie koduaedades. Kasvutingimused ja tallamiskindlus määravad murutüübi – kas tegemist on varju-, kuiva ala-, õue- või spordimuruga ning sellest sõltuvalt valitakse ka sobivad seemnesegud.

Muruvaip e. siirdemuru on ette kasvatatud rullikeeratuna transporditav ja paigaldatav õhuke murukamar, millega saab kiiresti rohelise murukatte.

Lahjematel muldadel ja vähem käidavatel päikeseküllastel aladel võib pügatava muru asemel rajada loodusliku ilmega lillemuru või niidumuru (kooslus, kus püütakse jäljendada heintaimede ja põllulilledega looduslikku niitu, nn. lilleniitu), mis ei vaja regulaarset niitmist. Imeline, lemmikpaigaks paljudele liblikatele, mesilastele ja muudele putukatele, kuid väga töömahukas.
Täisvarjus muru (murukõrrelised) ei kasva – need alad võib kujundada istutusaladeks ja kasutada erinevaid kiire levikuga pinnakattetaimi.

 

Lisaks murule ja niidumurule on võimalik vähemkäidavad alad katta pinnakattetaimedega. Pinnakattetaimed on praktiliseks valikuks näiteks järsematel nõlvadel, katusehaljastuses, täisvarjus jne.

Muru rajamine

Tavaliselt sisaldavad meie tingimustele sobivad seemnesegud sõltuvalt muru kasutuskoormusest, mullastiku- ja valgustingimustest aasnurmikat, punast aruheina ja kasteheinu. Erinevates seemnesegudes on seemnete liigiline koostis ja osakaal erinev, paremal juhul on segus kaks-kolm erinevat liiki ja igast liigist mitu sorti. Edaspidi kujuneb muru liigiline struktuur nende liikide ja sortide konkurentsivõimest, mullaomadustest ja muru kasutusviisist. Eelistades kohalikku kvaliteetset muruseemet on siinkohal sobilik tunnustada meie heintaimede sordiseemnearetajaid ja –kasvatajaid.

Mõnedel juhtudel on õigustatud ka siirdmuru paigaldamine. Muruvaip e. siirdmuru on ette kasvatatud rullikeeratuna transporditav ja paigaldatav õhuke murukamar, millega saab kiiresti rohelise murukatte.

Mõeldes aga keskkonnasõbralikult, kui aiakasutus seda vähegi võimaldab, siis on võimalik rajada ka niidumuru. Loodusliku niidukoosluse järeletegemine usutaval moel nõuab muidugi üsna suurt pühendumist. Kui haljasala kujunduslik stiil seda soosib, siis loodusliku muru kasutamine on looduses kadumahakkavate liikide ja koosluste säilitamise huvides vägagi tervitatav. Värvikirevalt õitsvate rohttaimedega lillemuru rajamine selleks sobivates kohtades rikastab liigilist mitmekesisust haljastuses, on traditsioonilisest murust praktilisem ja vähem hooldust vajav.

Otsite parimaid muru rajamise teenuseid?  Olete leidnud need!

Harjumaa Haljastus pakub professionaalsust maastikuprojektide loomisel ning murualade rajamisel.

Helistage:  56 699 060

KIRJUTAGE:  info@haljastaja.ee