Piirdeaiad

Piirdeaedade ehitus on kujunduse seisukohalt väga vastutusrikas, kuna piirdeaed domineerib ka aia üldmuljes ning on omamoodi visiitkaardiks. Piirdeadade ülesandeks on piirata aeda, eraldada sisehoov tänavast, naabritest või jagada suurem aiaruum väiksemateks osadeks. Hoolimata krundi suurusest on see ikka koht, mis püüab pilku, tervitab nii külalist kui ka meid ennast.

Piirdeaedade ehitus:

RAJAMINE ja paigaldamine

 • Puitpiirded (lippaiad, teivasaiad, plankaiad, karjaaiad, müratõkked)
 • Võrkpiirded (keevisvõrk, punutud võrk, loomavõrk)
 • Metallpiirded (keevispaneelaiad, varbaiad, sepisaiad)
 • Erilahendusega ja/või segamaterjalidest piirded ja piirdeaiad
 • Jalgväravad
 • Tiibväravad
 • Liugväravad e. lükandväravad
 • Voldikväravad
 • Väravaautomaatika paigaldus
 • Tõkkepuud
 • Turvapollarid
 • Betoonkivist, monoliitbetoonist ja looduskivist müürid ning aiapostid

PIIRDEAIAD

Väike valik meie teostatud projektidest

Puitlaudisega lippaiad, horisontaallaudisega puitaiad, roigasaiad

Varbaiad, sepisaiad, moodulaiad, väravate paigaldus, väravaautomaatika paigaldus.

Keevismoodulaedade paigaldamine, keevisvõrkaia paigaldus

Rajame maakiviaedasid, maakivi viimistlusega müüre, paekivist müüre

Väravate paigaldus, väravaautomaatika paigaldus. liugvärava paigaldus, tiibvärava paigaldus. jalgvärava paigaldus, tõkkepuu paigaldus

PIIRDEAEDADE EHITUS

Piirdeaed koos väravatega on omamoodi markeeriv, eristav ja kaitsev ehitis, mis sobitub hoonetega ning on omavahelises kooskõlas ka materjalide ja kujunduslike lahendustega.

Piirdeaia kandjaks on aiapostid, mis ehitatakse puidust, looduslikust kivist, betoonist, betoonkivist või metallist, kusjuures igal materjalil on omad voorused ja puudused. Piirdeaedade ja piirdepostide materjali valikul ja kujundamisel arvestatakse elamu ehitus- ja viimistlusmaterjali iseärasusi ning tänava üldmuljet ja aiakujundust.
Piirdeaiad ja väravad on aegade jooksul olnud erineva kõrgusega, kas varjanud vaate tänavalt täielikult või ehitati piirdeaed märksa madalamana, nii et see ei kaitsnud enam aeda vaate, vaid ainult sissepääsu eest. Mõnedes maades on piirded juba kohati kadunud. Eriti hästi mõjub piirdeaiaehituse ärajätmine neis piirkondades, kus on palju looduslikult kasvavaid puid ja aias tahetakse säilitada maastikule omast iseloomu. Piirdeaedade ehitamisel võib kujundusest lähtuvalt kasutada erinevaid materjale ja rajada puitpiirdeid, müüre, metallpiirdeid (sh. sepispiirdeid) või hekke. Hekid e. põõsastarad võivad olla kas heitlehised (lehtpuud ja –põõsad) või igihaljad (okaspuud ja –põõsad).

Otsite parimaid piirdeaedade ehitusteenuseid?  Olete leidnud need!

Harjumaa Haljastus pakub professionaalsust piirdeaedade ehitamisel ning ajale vastupidavate aia aluskonstruktsioonide rajamisel.

Helistage:  56 699 060

KIRJUTAGE:  info@haljastaja.ee