Haljastustööd

Harjumaa Haljastus teostab kõik haljastustööd. Meie ekspertmeeskond ja tehnikapark võimaldavad ellu viia ka kõige nõudlikumad haljastusprojektid sõltumata nende suurusest. Olgu selleks siis ettevalmistavad kujundustööd, kaevetööd, pinnasetööd või mullatööd. Samuti taimede ja puude istutamine, toestamine jne.

Haljastustööd:

Haljastustööd

 • Istutusalade ettevalmistamine
 • Maastikuehitus
 • Kaevetööd
 • Pinnasetööd
 • Mullatööd
 • Istutamine
 • Multšimine
 • Puittaimede toestamine ja puutüvede kaitsmine
 • Konteinerhaljastus
 • Katusehaljastus (ekstensiivne ja intensiivne)
 • Terrassihaljastus
 • Muru rajamine
 • Kastmissüsteemide rajamine

Kaevetööd ja pinnasetööd

Maastikuehitus, kaevetööd, pinnasetööd, mullatööd, mulla sõelumine.

Haljastuse rajamine

Haljastustööde teostamine ja haljastuse rajamine toimub enamasti vastavalt ettenägelikult ja läbimõeldult koostatud aiaplaanile, eskiisjoonisele või haljastusprojektile. Rajamisel arvestame planeeritud taimmaterjalidele vajalike mullastikutingimuste loomisega. Otstarbekalt kujundatud ja paigutatud haljastuselemendid ning kasvukohale sobiva taimmaterjali valik mõjutavad olulisel määral ka hilisemaid hooldustöid.

 

Aiakujundus

Aiakujundus on täna orienteeritud ökoloogilise tasakaalu säilitamisele. Me tunnetame üha selgemini loodusliku keskkonna tervistavat mõju ning seega püüame ka sidet loodusega väärikalt taastada. Aiakujunduse projekteerimisel lähtume eelkõige kohalikust ja vastupidavast taimkattest, ehitistest ja teistest kompositsioonielementidest ning planeeritava ala geograafilistest, kliima-, mullastiku- ja valgustingimustest.

HALJASTUSTÖÖD

Haljastustööde teostamisel ja haljastuse rajamisel on raske ülehinnata tööde teostamise järjekorda. Ainult ettenägelik haljastustööde planeerimine võimaldab ratsionaalselt ja säästlikult saavutada võimalikult hea lõpptulemuse. Kogenud meister suhtub loovalt rajamistööde protsessi ning oskab teostuse käigus ettetulevatele tehnilistele muudatustele alati leidlikult läheneda.

Haljastuse hooldus

Haljastuse hooldustööde maht ja keerukus sõltuvad eelkõige valitud kujundusest, projekteeritud taimede kogusest ja paigutusest ning rajamistööde korrektsest teostusest. Paraja tihedusega istutatud ja hooldatud taimed on paremini valgustatud, elujõulisemad, haigestuvad vähem ja õitsevad rikkalikumalt. Kasvutingimustele sobivad taimed ja nende ratsionaalne paigutusviis on rajatud haljastuse hoolduses määrava tähtsusega, regulaarselt hooldatud taimed on terved ja elurõõmsad.

Otsite parimaid haljastusteenuseid?  Olete leidnud need!

Harjumaa Haljastus pakub professionaalsust maastikuprojektide elluviimisel ning ajas nägusamaks kujuneva haljastuse loomisel.

Helistage:  56 699 060

KIRJUTAGE:  info@haljastaja.ee