MAASTIKUEHITUS TEENUSED

MAASTIKUEHITUS • MURU • TEED • TIIGID • TERRASSID • PIIRDEAIAD • AIAEHITISED

MAASTIKUEHITUS ja HALJASTUSTÖÖD

Kõik maastikuehitusega seonduv kujundusest rajamiseni

HALJASTUS-EHITUSLIKUD TÖÖD

Kõik haljastus-ehituslikud tööd ühest kohast

EHITUSTÖÖD

Kõik aiaehitised ja abihooned

MAASTIKUEHITUS JA HALJASTUS

Haljastustööd

Teostame kõiki haljastuse rajamisega seotud töid. Istutusalade ettevalmistus, kasvupinnase ettevalmistus, taimmaterjali istutamine, toestamine, multšimine jne. Loe veel

Maastikuehitus, pinnasetööd ja mullatööd

Kaevetööde ja pinnasetööde teostamine. Loe veel

Aiakujundus

Aiakujundus, maastikuarhitektuur, eskiisprojektid jne. Loe veel

Katusehaljastus

Katusehaljastuse rajamine konstruktsioonidest kuni pinnakattetaimedeni. Loe veel

Kastmissüsteemid, drenaaz

Kastmissüsteemide rajamine, kastmise automaatika paigaldus ja häälestamine. Drenaazisüsteemide ja sadeveesüsteemide rajamine. Loe veel

MURUD

Muru rajamine

Rajame kõik külvi meetodil rajatavad murud. Ilumuru, õuemuru, spordimuru, tugevdatud muru suuremate koormuste talumiseks jne. Loe veel

Siirdmuru paigaldus

Siirdemuru (rahvakeeli ka: muruvaiba, rullmuru, murumätta) paigaldamine koos vajalike aluspinnase ja kasvupinnase ettevalmistustöödega. Erinevate siirdmurude paigaldamine. Loe veel

Niidumuru rajamine

Niidumuru ja lillemuru rajamine koos taimedele vastavalt sobilike kasvupinnase ettevalmistustöödega. Loe veel

Katusehaljastus

Rajame vajalikud aluskihid ja paigaldame kõik enimlevinud rohekatuse, murukatuse, mätaskatuse taimmaterjalid. Loe veel

VEEKOGUD

Tiikide rajamine

Tiikide rajamine kvaliteetsete geomaterjalidega. Rajame pinnaveest isoleeritud ujumistiigid, loodustiigid, kalatiigid, tuletõrje veevõtutiigid jne. Loe veel

Basseinide ehitamine

Basseinide ehitamine ja kõikvõimalikud ehituskonstruktsiooni vajavate veekogude ehitustööd. Ujumisbasseinid, purskkaevu basseinid, dekoratiivkalade basseinid jne. Loe veel

Veepuhastusseadmete paigaldus

Kvaliteetsete veepuhastusseadmete paigaldus tiikidele, basseinidele, kaskaadidele jne. Loe veel

Kaskaadid, ojad jne.

Rajame kõikvõimalikud veeatraktsioonid. Kaskaadide, jugade, ojade, veeseinade jne. rajamine ja ehitamine. Loe veel

TEED JA PLATSID

Tänavakivi paigaldus

Sillutuskivi paigaldus, äärekivi paigaldus, betoonplaatide paigaldus. Teede ja platside aluskonstruktsioonide rajamine ja ehitamine. Loe veel

Looduskivi paigaldus

Looduslikest kivimitest sillutiste rajamine, looduskivist müüride rajamine, looduskivi paigaldamine olemasolevatele konstruktsioonidele, müüride katmine looduskiviga jne. Loe veel

Betoonsillutised

Betoonist teede ja platside rajamine, hoonete sillutisriba (pandus) rajamine. Loe veel

Sõelmeteed, pakuteed

Rajame sõelmeteed graniitsõelmetega koos vajalike aluskonstruktsioonidega. Puiduhakke ja koorepuruga teede ja radade rajamine. Loe veel

TERRASSID

Terrassi ehitus

Terrasside ehitamine vundamendist kuni lõppviimistluseni. Loe veel

Terrassilaua paigaldus

Paigaldame enamlevinud terrassilauad. Kodumaisest toormaterjalist surveimmutatud lauad, lehiselauad, termotöödeldud puidust terrassilauad, eksootilise päritoluga terrassilauad, kuumõlitatud terrassilauad jne. Loe veel

Terrasside hooldus

Terrassilaudade survepesu, lihvimine, õlitamine. Terrassilaua vahetus ja vajadusel ka aluskonstruktsiooni rekonstrueerimine.  Loe veel

PIIRDEAIAD

Metallpiirded

Keevispaneelidest ja keevisvõrgust piirdeaedade paigaldamine. Metall varbaedade valmistamine ja paigaldus. Moodulaedade paigaldus. Võrkaia paigaldus jne. Loe veel

Puitaia ehitus

Puidust lippaedade ja horisontaallaudisega puitaedade ehitamine. Roigasaedade rajamine jne. Loe veel

Väravate paigaldus

Autovärava paigaldus, liugväravate, tiibväravate ja jalgväravate paigaldus. Väravaautomaatika paigaldus. Loe veel

Kivipiirded

Betoonist ja looduskivist piirdeaedade ehitamine ja maakivi aedade rajamine. Loe veel

AIAEHITISED

Abihoone ehitamine

Väliköögi ehitus, kuuri ehitus, garaazi ehitus, saunamaja ehitus, maakeldri ehitamine jne. Loe veel

Varikatuse ehitus

Auto varjualuse ehitus, varikatuse ehitus, variseina ehitus ja kõikvõimalike teiste eluhoonete juurde kuuluvate väikevormide ehitamine. Loe veel

Paadisilla- ja ujumissilla ehitus

Paadisilla ehitus, ujumissilla ehitus, väikesadama ehitus, sadama ehitus jne. Loe veel

Betoonitööd

Teostame erineva keerukusastmega monoliitbetoonitööd. Loe veel

MIKS VALIDA HARJUMAA HALJASTUS

Terviklahendused

Kujundusest kuni teostuseni kõik haljastus-  ja ehitustööd ühelt teostajalt

Kogemused

Üle 15 aasta kogemusi haljastuse ja haljastus-ehituslike tööde teostamisel

Pühendumine

Arvestame tööde teostamisel ka kõige detailsemaid iseärasusi ja soove

Lisaküsimuste ja täpsustuste  korral helistage: 56 699 060

Saatke hinnapäring soovitud töödele

Koostame esialgse kalkulatsiooni soovitud töödele. Viimase suurusjärgu sobivusel tuleme objektile reaalse olukorraga tutvuma ja detaile täpsustama.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google privaatsuspoliitika ja  teenusetingimused.