Veekogud

Vesi on väga hinnatav ja atraktiivne kujunduselement nii väikestes kui ka suuremates koduaedades – vesi elustab aeda ning liikuv vesi toob aeda juurde energiat. Kuigi veesilm ei ole funktionaalselt hädavajalik element, toob vee olemasolu meid sammukese loodusele lähemale – vesi meelitab aeda mitmesuguseid linde ja väikeloomi, et seal juua või end vette kasta. Selge ja rahulik veepind mõjub alati rahustavalt – taeva ja pilvede peegeldus lisab ümbritsevale alale maalilisust, vaiksel veevulinal on rahustav mõju. Vee omadus peegeldada objekte loob aias eriliselt emotsionaalse meeleolu, mille sarnast ühelgi teisel viisil luua ei saa.

Tiikide rajamine

RAJAME JA EHITAME

 • Tiigid
 • Basseinid
 • Ojad
 • Kaskaadid
 • Purskkaevud
 • Tiigid ja basseinid kaladele
 • Tuletõrje veevõtutiigid

EHITAME

 • Ujumisbasseinid
 • Sillad
 • Ujumissillad
 • Paadisillad

PAIGALDAME

 • Tiikide filtreerimissüsteemid
 • Basseinide kemikaalivabad filtreerimissüsteemid
 • Ujumisredelid
 • Veevõtukohtadele kuivhüdrandid

Tiikide rajamine

Väike valik meie teostatud projektidest

Tiikide rajamine ja ka väiksemate veesilmade rajamine koduaeda on meie jaoks lihtsustatud tänu pidevalt uuenevale tehnoloogiale ja uutele tiigiehitusmaterjalidele, hea tehnika ja piisav oskusteave annavad üha paremaid võimalusi vee, kui kujunduselemendi kasutamiseks koduaedades.

Kaasaegse arhitektuuriga võib olla mõneti keeruline siduda vabakujulist ja loodusliku ilmega veekogu. Sellistes olukordades võib saavutada soovitud tulemuse, kui ühendada basseini konstruktsioonid tiikide filtreerimistehnoloogiatega. Tulemuseks on kemikaalivaba bassein.

Rajame kaskaade, ojasid, veeseinasid ja paigaldame purskkaevud ning veekogude puhastana hoidmiseks kaasaegsed filtrid.

Lisaks veesilmade taimestamisele on võimalik meie heitlikele ilmaoludele vaatamata asustada selleks spetsiaalselt kohandatud ja filtreerimissüsteemidega varustatud tiigid, vesiaiad ja basseinid ka dekoratiivkaladega, kes on igale veekogule säravaks ehteks.

VEEKOGUD

Aiaveekogusid jaotatakse põhimõtteliselt vabakujulisteks ja korrapärasteks, aga ka looduslikeks ja kunstlikeks. Planeerides veesilma koduaeda, sõltuvad võimalikud valikud üsna palju haljastatava ala suurusest ja tema otstarbest.
Kasutatakse mitmesuguse kuju ja suurusega basseine, küllalt sageli ka purskavat vett, aga ka tiike ning kiviste kallastega ojasid ja kärestikulisi treppojasid (kui pinnase reljeef seda muidugi võimaldab). Nii erinevad kui on aiad, niisama palju on ka võimalusi veekogude kujundamiseks. Rajatava veekogu suurus peaks olema maa-alaga proportsioonis – suured veekogud muudavad aia näiliselt väiksemaks, suured vett täis basseinid ise aga näivad alati väiksematena, kui nad tegelikult on. Juba olemasolevad looduslikud tiigid ja ojad pakuvad tihti omanäolisi ja isikupäraseid kujundusvõimalusi, looduslik vesi aias on selle omanikule väärtuslik kingitus.
Vee, looduslike kivide ja taimede kokkusobitamisel saadakse palju ilusaid ja aastaaegades ilmekalt vahelduvaid kujundusi, kuid taimedega ei tasuks sulgeda juurdepääsu ja vaadet veele. Lisaks veesilmade taimestamisele on võimalik meie heitlikele ilmaoludele vaatamata asustada selleks spetsiaalselt kohandatud tiigid ja/või basseinid ka dekoratiivkaladega, miks mitte koidega, kes on imetlusväärselt kauni väljanägemisega igale veekogule säravaks ehteks.

Otsite parimaid haljastus- ja ehitusteenuseid?  Olete leidnud need!

Harjumaa Haljastus pakub professionaalsust tiikide rajamisel ja ajale vastupidavate maastikuprojektide loomisel.

Helistage:  56 699 060

KIRJUTAGE:  info@haljastaja.ee